Trenolin® Bukett DF

Tekoč pektolitičen encim z močno stransko β-glukazidazno aktivnostjo. Omogoča cepitev glikozidnih vezi in izlužitev terpenskih snovi, ki izražajo sortni karakter vina. Trenolin Boutquet se dodaja konec fermentacije ali mlado vino aromatičnih sort.

Uporabna količina 10ml/hl se doda direktno v mlado vino oz. mošt.

Trenolin® Flot DF

Je zelo reaktiven pektolitičen encim, ki povzroča hitro hidrolizo pektina kar omogoča učinkovito flotacijo. Kontaktni čas 1-2 h.

Uporabna količina:

  • Mošt iz zdravega grozdja: 2-4ml/hl
  • Mošt iz grozdja bogatega s pektinom: 3-6 ml/hl
  • Mošt iz gnilega grozdja: 4-8 ml/hl

Trenolin® Mash DF

Encim za maceracijo belih sort. Vpliva na izluževanje aromatičnih prekurzorjev iz jagodne kožice, poveča samotok, potrebni nižji tlaki pri prešanju, zmanjšanje koloidov v moštu, izboljšuje filtracijo.

Uporabna količina: 1-4 ml/hl bele drozge.

Trenolin® Frio DF

Pektolitičen encim, ki omogoča hitro razgradnjo pektina pri ekstremno nizkih temperaturah. Uporablja se lahko za maceracijo tako belih kot rdečih sort (cold soacking). Podpira ekstrakcijo barve in vpliva na boljšo filtracijo. Pri 5°C podoben učinek kot običajna pektinaza pri 15°C.

Uporabna količina: 2-10 ml/hl

Trenolin® FastFlow DF

Specialen pektolitičen encim za intenzivno razgradnjo pektina pri belih in rdečih sortah bogatih s pektinom. Omogoča hitrejše in lažje prešanje, boljšo sedimentacijo in izboljšanje filtracije. Deluje tudi v primerih, ko običajna pektinaza ne da ustreznih rezultatov. Razlog je v tem, ker Trenolin FastFlow DF omogoča tudi razgradnjo ti. lasnih regij molekule pektina – arabinogalaktana (AG-II-hidrolaza). Podobno kot Trenolin Frio dobro deluje tudi pri nižjih temp., npr. 5-10°C.

Trenolin® Filtro DF

Encim za čiščenje in izboljšanje filtrabilnosti. Uporablja se v moštih in mladih vinih, kjer je velika koloidna motnost in prisotnost sluzastih snovi.

Uporabna količina 10-15 ml/hl. Temperatura aplikacije nad 15°C. Kontaktni čas teden dni in več.

Littozym Sur-lies

Specialen encim za pospešeno zorenje vina na drožeh. Vpliva na perforacijo celičnih sten kvasovk in s tem na izločanje manoproteinov.

Doziranje: 2-5g/hl.

Pakiranje:

  • 0,2kg

Trenolin® Rot DF

Pektinaza za previdno ekstrakcijo barvnih snovi. Primerna za lahka rdeča in rose vina.

Uporabna količina: 12 ml/100kg za fermentacijo, 20 ml/100kg za vinifikacijo rose vin.

Trenolin® Rouge DF

Izjemno učinkovita pektinaza z selekcioniranimi stranskimi učinki na sproščanje in formiranje prostih antocianov ter njihovo stabilizacijo. Encim za intenzivno rdeča, polna in strukturna vina.

Uporabna količina za fermentacijo: 6-10 ml/100 kg drozge.

Trenolin® Color DF

Močna pektinaza za ekstrakcijo barve in taninskih substanc. To je encim za intenzivno temno rdeče obarvana in moderno sadna vina.

Uporabna količina: 1-4ml/100 kg drozge.

  • Naši partnerji
  • 0

    Your Cart