Filtracija vin

Filtracija je postopek ločevanja tekočine in trdne snovi suspendirane v njej, pri katerem tekočina prehaja skozi medij (filter), ki je nepropusten za trdno snov. Velikost delcev trdnine, ki jih filter zadrži, je odvisna od velikosti odprtin v njem. Kot metoda za prečiščevanje je nepopolna – zaradi kapilarnosti ostane nekaj tekočine med delci trdnine, v tekočini pa ostanejo delci, ki so manjši od premera odprtin filtra (www.wikipedija.si, 2014).

Z filtracijo vina želimo v prvi vrsti doseči bistrost in stabilnost. Trdne delce v vinu, ki predstavljajo motnost želimo odstraniti, nekatere pa ohraniti saj le ti predstavljajo polnost vina.

Takšno filtracijo pa v praksi zelo težko izvedemo, zato je potrebno pred filtracijo vina opraviti postopke bistrenja (=link na bistrenje vina). Med filtracije, ki so za vino najprimernejše sodijo:

wine-glass-spilled

NAPLAVNA FILTRACIJA

 • Celuloza
 • Diatomejska zemlja
 • Perlit

VAKUMSKA FILTRACIJA IN VODNE PREŠE

 • Perlit
 • Celuloza
 • Kombinirana sredstva

PLOŠČNA FILTRACIJA

 • Membranska filtracija
 • Vulcostar Super

Filtrirne slojnice

Struktura in princip delovanja:

Osnovno strukturo filtrirnih slojnic predstavljajo fibrilirana celulozna vlakna. Z vgradnjo kremena- stih alg visoke poroznosti dobimo kompaktno slojnico z odlično sposobnostjo zadrževanja delcev. Ta struktura pa se glede na vrsto filtracije nadgradi z naplavljanjem perlita ali diatomejske zemlje.
 1. Površinska filtracija
 2. Globinska filtracija, mehansko vpijanje
 3. Globinska filtracija, adsorpcija, nalaganje
 4. Izstopna stran

Zasnova in struktura globinskih filtrirnih slojnic se lahko primerja s tridimenzionalnim labirintom brez izhodov. Delci in mikroorganizmi se mehansko ujamejo v porah, ki jih tvorijo filtrirni materiali. Z globinsko filtracijo tako ujamemo tudi delce, ki so bistveno manjši od premera por. Zato nominalna ločljivost globinskih filtrov ni definirana z premerom pore, kot je to pri membranskih filtrih. Učinkovitost filtracije določamo na podlagi specifikacije prepustnosti vode skoz filter pod točno določenimi pogoji. Zadrževalni efekt globinske filter slojnice torej sestoji iz treh parametrov:

 1. Površinska filtracija, posledica postavitve prepreke
 2. Globinska filtracija, vpijanje, ujemanje delcev in mikroorganizmov v pore
 3. Efekt adsorpcije
Uporaba:
Optimalna izbira filtrirne slojnice pomeni na eni strani maksimalen volumen filtracije, na drugi strani pa dosego želene stopnje čistosti filtrata. Druga kriterija sta tlačna razlika in pretok. Da se prepreči puščanje filtrirnih slojnic, priporočeni pretoki ne smejo biti prekoračeni. Enako velja za tlačne razlike.

Glede na poroznost ločimo slojnice na:

 • Naši partnerji
 • 0

  Your Cart