Podrobnosti naših storitev

1. Za potrebe svetovanja in enološkega odločanja izvajamo naslednje analize:

KEMIČNE ANALIZE

 • vsebnost prostega žvepla
 • vsebnost skupnega žvepla
 • vsebnost skupnih titracijskih kislin
 • vsebnost mlečne/vinske/jabolčne kisline
 • pH vrednost
 • vsebnost alkohola
 • določanje ekstrakta
 • vsebnost reducirajočih sladkorjev
 • bentotest – potreba po bentonitu
 • hlapne kisline
 • vsebnost kovin
 • preverjanje stabilnosti na vinski kamen

SENZORIČNA OCENA

 • splošna ocena vina in ostalih pijač
 • določanje pomanjkljivosti vin in ostalih pijač
 • odkrivanje napak vin in ostalih pijač

2. Glede na vaše želje in tehnološke možnosti Vam pripravimo enološki načrt predelave, stabilizacije vin in ostalih pijač.

PRIMER: Predelava_Renski rizling_KLET VINSKA.pdf

PRIMER:Analizni izvid in mnenje .pdf

3. Moderna pridelava

V moderni predelavi vina in ostalih pijač igra higiena opreme zelo pomembno vlogo, saj s tem omogočimo, da dodani selekcionirani mikroorganizmi (kvasovke, bakterije) opravijo svoje delo. Higiena se prične z čiščenjem posode za obiranje grozdja in se konča z sterilizacijo steklenice in zamaškov.

Kot moramo točno določiti enološke postopke, moramo določiti tudi način čiščenja opreme pred izvedbo in po izvedbi posameznega enološkega postopka.

PRIMER: Pranje_kletarske opreme.pdf

4. Svetovanje na terenu

Vsak, ki se danes ukvarja s tržno pridelavo grozdja, vina in ostalih pijač se nenehno srečuje z številnimi problemi v predelavi in v trženju. Pri tem Vam ponujamo pomoč izkušenih enologov, ki Vam bodo stalno na razpolago in jim boste lahko zastavili kakršnokoli vprašanje vezano na predelavo in trženje.

PONUJAMO:

 • pogodbeno svetovanje enologa, ki vključuje določeno število rednih obiskov, analiz in kontrole kakovosti vin
 • svetovanje po meri, ki vključuje obisk in reševanje posamičnih situacij

5. Projektiranje kleti, polnilnic, žganjarn …

Osnovno načelo nakupa posameznega kosa opreme je ekonomska upravičenost. V kletarstvu je pa to le redko izpolnjeno, saj opremo potrebujemo le nekaj dni na leto. Zato moramo biti pri nakupu še toliko bolj pozorni, da bo kupljena oprema služila svojemu namenu in opravičila investicijo. Lahko se tudi zgodi, da investiramo v opremo, ki iz enološkega vidika sploh ni pomembna in ne pomaga v smislu poboljšanja kvalitete končnega proizvoda.

Zato Vam v podjetju Enologija d.o.o. ponujamo pripravo projektov izgradnje novih kleti oziroma posameznih sklopov predelave (primarna predelava grozdja, vrelna klet, klet za zorenje, polnilnica…). Pri tem pa poštevamo naslednja načela:

 • načelo ekonomske upravičenosti
 • umestitveno načelo
 • ekološko načelo
 • Naši partnerji
 • 0

  Your Cart